Iguman Arsenije i njegovo bratstvo su spremni za podvig obnove manastira i povratak u ono stanje u kome je ranije bio, a to je molitveni, duhovni pa i kulturni centar ovoga kraja.

O manastiru

Manastir Svetih apostola Petra i Pavla

kojima je i posvećena manastirska crkva, a u narodu poznat i kao Ribnica , datira svojim crkvištem, temeljima i duhom još iz doba Nemanjića, kao uostalom i mnoge svetinje širom srpskih zemalja.

Manastir je više puta rušen i podizan, što je bila sudbina velikog broja pravoslavnih hramova tokom istorije Srpske Crkve. Za vreme Kočine krajine crkva je bila ponovo spaljena, da bi u više navrata, tokom 19. veka bila obnovljena. Zbog teških vremena pod turskim ropstvom, i rasteranog ili pobijenog ribničkog monaštva, manastir je 1837. godine pretvoren u parohijsku crkvu, i tako je sve bilo do 2011. godine. Zatim je opet još par godina bio bez igumana i bratstva, da bi konačno sa dolaskom monaha Arsenija Jovanovića za starešinu, 17. decembra 2017. godine, ponovo postao aktivni muški manastir.

Manastir Ribnica, u današnjem stanju, je prilično oronuo i bez većine neophodnih objekata za normalan monaški život. Iguman Arsenije i njegovo bratstvo su spremni za podvig obnove manastira i povratak u ono stanje u kome je ranije bio, a to je molitveni, duhovni pa i kulturni centar ovoga kraja. Svakako da je za tako nešto prvenstveno potreban ozbiljan duhovni molitveni život ribničkog bratstva, ali i materijalna pomoć svih onih koji su dobre volje i mogućnosti da pomognu.

Isto tako, pozivamo i sve one bogočežnjive duše koje su zainteresovane za monaški život da nam se pridruže, da se zajednički potrudimo, u ljubavi i slozi, na planu spasenja, kako ličnog tako i našeg grešnog i namučenog srpskog roda. Svakom narodu je potrebno jako i zdravo monaštvo, da bi taj narod napredovao Božijom blagodaću i da bi imao ko da se moli za njega. Mi smo tu da na taj način pomognemo našem narodu, a želimo i molimo se da svi narodi na ovom svetu spoznaju vrednost i lepotu izvornog hrišćanskog monaškog života.

Božijom Milošću
Vaši u Hristu
Monah Arsenije
Sa Bratstvom

Photo

KontaktUkoliko imate kakvo pitanje ili predlog,

možete nas kontaktirati slanjem mejla: